MuziekVeroniek richt zich op kinderen en jeugdigen met problemen in de ontwikkeling. Het gaat hierbij onder andere om problemen en stoornissen op het gebied van gehechtheid, Autisme Spectrum Stoornissen, zelfbeheersing en de aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD), gedragsstoornis, angst(stoornis) en stemmingsstoornis.

De muziektherapie is bedoeld voor kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 4 tot 25 jaar. De therapie kan zowel individueel als in groepen gegeven worden.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de kopjes aan de linkerkant van de site. Hier kunt u terugvinden wie MuziekVeroniek is, wat muziektherapie precies inhoudt, voor wie muziektherapie geschikt is en hoe u in contact kunt komen met MuziekVeroniek.